Financiering

Heeft u als ondernemer een idee dat bijdraagt aan de sociale en economische bedrijvigheid in ons werkgebied? Dan kunt u een financieringsaanvraag indienen bij onze vereniging. Na het indienen van uw plan beoordelen wij uw aanvraag op de volgende punten.

 1. Inhoudelijk voorstel
  1. U dient een voorstel te doen met een duidelijke projectomschrijving. Deze projectomschrijving bevat in ieder geval een omschrijving van:
   1. Doel van het project
   2. Doelstellingen
   3. Projectteam
   4. Datum, locatie en/of fasering
 1. Financiƫle haalbaarheid
  1. Uw financieringsverzoek dient financieel haalbaar te zijn voor de vereniging.
 1. Mate van wederkerigheid
  1. Als voorwaarde voor het toekennen van financiering vragen wij u om in uw plan duidelijk aan te geven wat het effect is op op de sociale en/of economische bedrijvigheid in het gebied. Denk hierbij aan het aantrekken van bezoekers naar de Vlietzone of het samenwerken met andere ondernemers gevestigd aan de Vlietzone.

Uw projectvoorstel kunt u per e-mail indienen t.a.v. bestuur Vlietzone Onderneemt via info@vlietzoneonderneemt.nl