Over ons

Vlietzone Onderneemt behartigt de belangen van de ondernemers gevestigd met hun bedrijf en/of onderneming in de Vlietzone. Doel van onze vereniging is de sociale en economische bedrijvigheid in het werkgebied te stimuleren. Dit doen we door het organiseren van diverse collectieve activiteiten om de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in de Vlietzone te stimuleren. Maar ook door het toekennen projectfinanciering voor ideeën die een bijdrage leveren aan ons gemeenschappelijk doel.

Dankzij de financiële middelen die de vereniging vanuit het Leeuwarder Ondernemersfonds toegekend krijgt, bieden wij ondernemers de mogelijkheid zich kosteloos bij de  vereniging aan te sluiten. Ook de activiteiten die wij vanuit de ondernemersvereniging organiseren zijn, zoveel als mogelijk, gratis toegankelijk voor leden van de vereniging.